Proiecte investiționale

Anunț/Procedura de selecție

PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTENERILOR in cadrul proiectelor implementate prin FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

SCOPUL PROCEDURII

ComunaFloresti, Judetul Mehedinti, denumit in continuare Solicitant, intentioneaza sa depuna cerere de finantare pentru proiectul ,, „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare cladire de utilitate publica pentru activitati educative si sociale” in cadrul Apelului de proiecte ,,Dezvoltare Locala”, finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021.