Latest News

Anunț/Procedura de selecție

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI 13.12.2019 în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare, extidere și dotare cladire de utilitate publică pentru activități educative și sociale ” Dă clic aici PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTENERILOR in cadrul proiectelor implementate prin FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ SCOPUL PROCEDURII ComunaFloresti, Judetul Mehedinti, denumit in continuare Solicitant, intentioneaza[Read More…]

test

Strategia de dezvoltare a comunei Floresti

LOCALIZARE/CONTACT

Adresa: Str.Rahovei,nr.8, cod postal .225400Telefon: 0252-350660Fax: 0252-350097Email: primaria@comunafloresti.ro PROGRAMUL DE LUCRU AL PERSONALULUI CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE DE RELAŢII CU PUBLICUL DIN CADRUL DIRECŢIEI IMPOZITE ŞI TAXE – REGISTRATURĂ ŞI GHIŞEE: LUNI: 08:00 – 16:00 LUNI: 08:00 – 16:00 MARŢI: 08:00 – 16:00 MIERCURI: 08:00 – 16:00 JOI: 08:00 – 16:00[Read More…]

PRIMAR

Cuvânt înainte Fondurile europene sunt o oportunitate de a dezvolta comuna Floresti, de a-şi atinge maximum de potenţial, prin implementarea unei strategii pe termen lung, ce implică realizarea de proiecte benefice tuturor locuitorilor zonei . Administraţia Locală a comunei Butoiesti are în vedere accesarea celor mai eficiente programe de finanţare[Read More…]

PROGRAM AUDIENŢE

PROGRAM AUDIENŢE Primar Luni orele           900 – 1100 Miercuri orele   900 – 1100 Vineri orele        900 – 1100 Viceprimar Marți orele         900 – 1100 Joi orele              900 – 1100